http://yoozpa.ir/product/view/id/415093

سنسور اکسیژن 206 تیپ 2
سنسور اکسیژن 206 تیپ 2
امتياز كاربران ( بين 0 تا 5) :
0
از 0 نظر

قيمت : 1,200,000 تومان
اکسیژن موجود مخصوص خودرو 206 تیپ 1 تیپ2 تیپ3 وتیپ4این اکسیژن موجود مخصوص خودرو 206 تیپ 1 تیپ2 تیپ3 وتیپ4 بوده و مواد مصرفی آن از سیکلون نسوز قوی استفاده شده واین نوع اکسیژن کاهش مصرف سوخت اتومبیل شما تضمین نموده و اول صبح خودرو 206با همراه استارت زیاد روشن میشود ویا در هنگام استارت اولیه روشن میشود وخودرو شروع به بد کارکردن نموده ویا با فشار دادن پدال گاز خودرو خاموش میشود این علت یا ازکیفیت بد سنسور اکسیژن می باشد یا با خرابی سنسور اکسژن انجام میگردد[br]مزایای سنسور اکسیژن کیفیت بالا چیست؟[br]1- کاهش مصرف سوخت  خودرو[br]2- راحتتر روشن شدن خودرو در همه شرایط بخصوص اول صبح[br]3-پر شتاب دار شدن خودرو[br]4- کپ نکردن خودرو بخصوص پشت چراغ قرمز وسر تقاطع هنگام شتاب ناگهانی[br]5-افزایش عمر اتومبیل بخصوص سوپاپهای سرسیلندراتومبیل[br]6- نرم کار کردن خودرو در هنگام توقف خودرو[br] 

چاپ